OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Zariadenie sa podiela na zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár a psychiater, ktorý k nám chodí dvakrát do mesiaca, alebo podľa potreby. Potrebu lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia hlási službukonajúci pracovník, alebo samotný prijímateľ zdravotnej sestre.

Prijímatelia dodržiavajú liečebný režim, užívajú predpísané lieky, dodržiavajú pokyny lekára a zdravotnej sestry. Lieky podáva prijímateľom poverený pracovník.