KERAMICKÁ DIELŇA

V tejto dielni vznikajú originálne umelecké skvosty. Ľudia s mentálnym postihnutím vedia skutočne dať do svojich výrobkov celú dušu. Tieto výrobky sú posolstvom ich vnútorného života, odrážajú ich vnímanie a prežívanie sveta, a to ako vo farebnosti, tak aj v širokej škále tvarovosti výrobkov. S týmito dielkami, a to nielen keramickými, sa klienti každoročne zúčastňujú rôznych výstav a súťaží po celom Slovensku, kde sa im darí dobíjať srdcia ľudí, a aj tie najvyššie méty ohodnotenia.

Taktiež sa naši klienti každoročne zúčastňujú Vianočných a Veľkonočných predajných trhov. Mesto Banská Bystrica nám už tradične dáva k dispozícii predajný stánok. Sme veľmi radi, že sa stretávame s pozitívnymi odozvami na naše výrobky. Klientov záujem o ich tvorbu veľmi motivuje.

Uskladňovanie a spracúvanie hliny, hustota, tvarovateľnosť, vzájomná priľnavosť, výroba rôznych artefaktov, sušenie, glazovanie a aj vypaľovanie hliny. S týmto všetkým sa u nás v keramickej dielni denne musia chlapi aj ženy popasovať. 

Verte, a im sa to za asistencie odborníkov, aj darí.

Čo nám to prináša?

Vďaka tejto dielni umožňujeme našim klientom získať veľa poznatkov v oblasti keramiky ako takej.

To znamená: vedia čo je hlina, ako sa s ňou pracuje, čo je možné pomocou nej vytvoriť. Vedia čo sú glazúry, ako a na čo sa používajú, vedia čo je pec na vypaľovanie, aj ako sa vypaľuje. Klienti dostávajú možnosť objavovať v sebe niečo nové, niečo o čom by sa bez keramickej dielne nikdy nedozvedeli. Vďaka svojim výrobkom pociťujú zmysluplnosť vykonanej práce a pocity a presvedčenia, že prostredníctvom svojich diel sú akceptovaní aj za hranicami nášho zariadenia a takisto nášho mesta.

TKÁČSKA DIELŇA

Tu naši terapeuti učia ženy a mužov ako sa dá pracovať s textilom. Učia ich strihať, šiť, prišívať gombíky, obšívať, zošívať viac kusov látky dokopy …

Najatraktívnejšou činnosťou je snáď tkanie na tkáčskom stave. Tkanie sa páči rovnako ženám aj mužom. Máme k dispozícii dva stavy, na ktorých už boli utkané dlhé metre nádherných kobercov. Keďže skladba klientov, ktorí navštevujú jednotlivé dielne je rôznorodá, niekedy klienti v jednej špecifikovanej dielni okrem prác s textilom píšu, kreslia, čítajú. V DMT n.o. nám záleží, aby si každý jeden klient našiel tvorenie, ktoré ho v danom momente napĺňa a praktizoval ho.

DREVÁRSKA DIELŇA

Prác v drevo dielni sa zúčastňujú ženy aj muži, samozrejme podľa svojich schopností a záujmu. Klienti sa tu oboznamujú s rôznymi nástrojmi a náradím a učia sa ich používať. Poznávajú prácu s drevom od prvotného spracovania až po finálne výrobky.

Vzdelávajú sa o rôznych povrchových úpravách, ktoré sa bežne na drevo aplikujú pre zachovanie jeho kvality a možnosti dlhého používania. Na základe svojich vedomostí, skúseností a nadobudnutej zručnosti sa následne klienti zúčastňujú aj údržbárskych prác v rámci zariadenia (oprava metly, lopaty, pokazenej skrine a pod).

PRÁCA NA ZÁHRADE

Pridruženou súčasťou práce v drevárskej dielni je aj starostlivosť o záhradu, ako aj o celý areál Domu matky Terezy n.o. Klienti tieto práce veľmi obľubujú. Činnosti tohto druhu fungujú nepretržite, počas celého roka.

Zúčastňujú sa prác ako sú: kosenie trávy (prácu vykonávajú kosačkou za asistencie zaučeného personálu), hrabanie pokosenej trávy alebo opadaného lístia na jeseň, v lete zalievanie výsadby a starostlivosť o ňu, v zime je to odpratávanie snehu a mnoho iného. Všetky práce vykonávajú klienti buď sami, alebo za asistencie personálu.

POHYBOVÉ AKTIVITY

V zariadení dbáme o to, aby mali klienti dostatok pohybových aktivít a športu, v rámci možností a spôsobilostí každého jedného z nich. Klienti majú na dennom programe vychádzky do okolia, pri ktorých ich sprevádzajú vychovávatelia. V budove zariadenia je im k dispozícií posilovňa, s posilovacími strojmi a cvičebným náčiním. Zabaviť sa môžu napr. pri loptových hrách alebo ping pongu.