2 % Z DANE

Nepremeškajte možnosť a darujte aj Vy 2% z dane zo svojho príjmu pre tých, ktorí to naozaj potrebujú.


Tlačivá si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz nižšie:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY


„Dobré skutky sú články, ktoré vytvárajú reťaz lásky.“ matka Tereza