NÁVŠTEVNÝ PORIADOK V DOME MATKY TEREZY N.O.

 Návštevy môžu klienti prijímať denne a to neobmedzene počas celého dňa, najlepšie po dohode so sociálnou pracovníčkou, prípadne s iným zamestnancom, pričom je potrebné rešpektovať liečebný a dietetický režim klientov a zachovanie ich súkromia pri vykonávaní hygienických úkonov.

 Každá návšteva je povinná ohlásiť sa pri príchode službykonajúcemu personálu. Návštevy na izbách sú obmedzené z dôvodu rešpektovania osobného súkromia a ochrany ostatných klientov a v prípade mimoriadnych udalostí.

 V obytných miestnostiach – izbách prijímateľov je možné prijať návštevu, ak s tým súhlasia spolubývajúci.